Τετάρτη, 06/07/2022 | 20:36

O πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας Φώτης Ζέρβας στην Καμαρίνα

427 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 03/10/2021, 6:57 μμ | 0 σχόλια

Το ακόλουθο δελτίο τύπου με το… πολυτονικό σύστημα, είναι από τον πρόεδρο της Καμαρίνας Θεόδωρο Δράκο!

Ὁ πρόεδρος τῆς Δ.Ε.Υ.Α. Πρεβέζης κος Φώτης Ζέρβας
στὴν Καμαρίνα.
Στὰ πλαίσια τῆς ἐνημερώσεως τῶν κατοίκων τῶν χωριῶν στὶς Δ.Ε. Ζαλόγγου και Λούρου,
στὶς ὁποῖες ἔγινε προσφάτως ἡ ἐπέκταση τῆς ΔΕΥΑΠ, ὁ πρόεδρός τοῦ ΔΣ της κος Φώτης Ζέρβας
ἐπισκέφθηκε τὴν Καμαρίνα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου της κου Θεοδώρου Κων.
Δράκου.
Στοὺς συγκεντρωμένους κατοίκους ἔκανε μία ἀναφορά στὸ ἔργο του στὴν Δ.Ε. Πρεβέζης και
ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὅτι ἡ προηγούμενη Δημοτική Άρχή δὲν ἐπέκτεινε τὴν δικαιοδοσία της
ΔΕΥΑΠ στὶς προβλεπόμενες ἡμερομηνίες χάνοντας κονδύλια καὶ οὐσιαστικῶς «ἔδεσε τὰ χέρια»
τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου.
Στὴν συνέχεια δήλωσε ὅτι δὲν θὰ αὐξηθεῖ ἡ τιμὴ τοῦ νεροῦ καὶ τὸ πάγιο. Ζήτησε ἐπίσης τὴν
βοήθεια τῶν κατοίκων ὥστε νὰ μεταφερθοῦν τὰ ὑδρόμετρα σὲ ἐμφανὲς σημεῖο, να κάνουν
συνετή κατανάλωση τό καλοκαίρι καὶ νὰ ἐξαλειφθοῦν οἱ παράνομες παροχές.
Ἀπό 1η Ἰανουαρίου 2022 ἡ ΔΕΥΑΠ θὰ ἀναλάβη πλήρως τὴν ὕδρευση καὶ μὲ τὴν ἐπικείμενη
πρόσληψη προσωπικοῦ πιστεύει ὅτι θὰ μπορέσει νὰ φέρη εἰς πέρας τὴν ἀποστολή του ὥστε νὰ
μήν ὑπάρξει ξανὰ πρόβλημα στοὺς θερινούς μῆνες.
Στόχος του νὰ παραδώσει ἕνα δίκτυο λειτουργικό διότι το νερό θὰ εἶναι το ζητούμενο σὲ
μερικά χρόνια. Ἐπίσης στὴν πολιτική του δὲν ὑπάρχει θέμα ἰδιωτικοποιήσεως τοῦ κοινωνικοῦ
αὐτοῦ ἀγαθοῦ καὶ θὰ πρέπει ὅλοι ὑπάλληλοι και καταναλωτὲς νὰ συμβάλουμε στὴν
ὑπεράσπιση του δημοσίου του χαρακτήρα.
Ὁ πρόεδρος ἀλλὰ καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἐξέθεσαν τὰ προβλήματα στὸν κο Ζέρβα τὰ
ὁποῖα συνοπτικῶς εἶναι τὰ ἑξῆς:
1. Ἀντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων ἐξαρτημάτων ὑδρεύσεως (μειωτῆρες,
βάνες, σωληνώσεις κτλ)
2. Σύνδεση τῶν οἰκιῶν πάνω ἀπό τὴν «Μεγάλη Βρύση» μὲ τὴν δεξαμενή στὸν «Τσάκαλο».
3. Καθαρισμός και συντήρηση τῶν δεξαμενῶν.
4. Χλωρίωση τοῦ δικτύου τῆς Κρυοπηγῆς ὥστε νὰ γίνει πόσιμο το νερό.
5. Σύνδεση τοῦ δικτύου τῆς Καμαρίνας μὲ τὸ δίκτυο πού ὑδρεύεται ἡ Κρυοπηγή.
6. Κατασκευὴ νέου δικτύου.
Ὁ κος Ζέρβας δεσμεύτηκε γιὰ τὴν ἐπίλυση των, τὰ ὁποῖα, πλήν τοῦ νέου δικτύου, δὲν ἔχουν
μεγάλο κόστος.
Ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὅτι στὴν Καμαρίνα τὰ προβλήματα εἶναι ἐλάχιστα σὲ σχέση μὲ
αὐτὰ τῶν ὑπολοίπων περιοχῶν τοῦ Δήμου.
Ἀνέθεσε δε σὲ ὑπάλληλο τῆς ΔΕΥΑΠ ὁ ὁποῖος , σὲ συνεργασία μὲ τὴν Κοινότητα, θὰ τὰ
καταγράψει καὶ θὰ τὰ κοστολογήσει ὥστε νὰ δρομολογηθεῖ ἄμεσα ἡ ἐπίλυσή των.
Ὀψόμεθα.
Ὁ πρόεδρος
Θεόδωρος Κων. Δράκος

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα