Παρασκευή, 19/08/2022 | 13:30

Επιμελητήριο Πρέβεζας: 7η Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

449 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 09/07/2021, 9:43 μμ | 0 σχόλια

Ταχ. Δ/νση: Δωδώνης 47
Ταχ. Κώδικας: 48100 – Πρέβεζα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2682029414
TELEFAΧ: 2682029283
Email: info@prevezachamber.gr
http://www.prevezachamber.gr

Πρέβεζα 09/07/2021 Αριθμ. Πρωτ.: 1566

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4497/17 ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ. 8,9 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Θέμα: «Πρόσκληση στην 7η Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα:

• Με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 «ΜΕΡΟΣ Β΄ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
• Το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid_19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76)
• Τον Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων Επιμελητηρίων

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 7η Τακτική Συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@prevezachmaber.gr ), κατ’ εφαρμογή του Ν.4682/2020(ΦΕΚ Α76/2020) την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα από 10.00 έως 16.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Έγκριση ετήσιου Προγραμματισμού τακτικού προσωπικού δημόσιου τομέα έτους 2022 για το Επιμελητήριο Πρέβεζας
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης

2. Έγκριση αιτήματος του Προϊσταμένου Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. για παράταση της απόσπασης στο Επιμελητήριο Πρέβεζας
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης

3. Έγκριση Τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 484/ 01-03-2021 της σύμβασης μίσθωσης έργου της κα Σακαλάκη Σταυρούλας ως προς το αντικείμενο έργου στα πλαίσια της εγκεκριμένης τροποποίησης του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE – ITALY area” και ακρωνύμιο “AUTHENTIC-OLIVE-NET” και MIS 5003145
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης

Παρακαλούμε όπως ενημερώστε μας για τις απόψεις σας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και για την ψήφο σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα