Σάββατο, 20/08/2022 | 05:17

Στο «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Πρέβεζας» με χρηματοδότηση 7.065.024,00€

315 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 18/06/2021, 11:41 πμ | 0 σχόλια

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Πρέβεζας» με χρηματοδότηση 7.065.024,00€

Την ένταξη του έργου της ΔΕΥΑΠ με τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Πρέβεζας» στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με ποσό χρηματοδότησης 7.065.024,00 € υπέγραψε ο αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
Αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης στην πόλη της Πρέβεζας (στις οδούς Λ. Ειρήνης, Νικοπόλεως, Τζαβέλα, Κλεμανσώ, Ελ. Βενιζέλου, Αντιτάνων, Κρόκου, Κύπρου και Λασκαράτου)
Δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου που δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του προγράμματος να επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.
Δημιουργία συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω των 15.912 Ασύρματων Ψηφιακών Υδρομέτρων
Πραγματοποίηση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα σημεία όπου θα γίνουν έργα δικτύου και εκσκαφές.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος δήλωσε:
«Ένα σπουδαίο έργο για τον Δήμο μας που σχεδιάσαμε με ύψιστη προτεραιότητα με την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ στο πλαίσιο του εμβληματικού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης , έφτασε στην αρχή της υλοποίησής του. Ευχαριστώ πολύ την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και ιδιαίτερα τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα για την καταλυτική του συνεργασία, και όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό , την υποβολή και την ένταξη του έργου. Είναι μια παρέμβαση που θα αναβαθμίσει το δίκτυο ύδρευσης , θα ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και θα συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού. Ο Δήμος μας έχει υποβάλλει προτάσεις και για άλλα μεγάλα έργα στο εμβληματικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», επιδιώκοντας να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα που αφορούν τις υποδομές, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των δημοτών».

ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.747.201,28 ευρώ

Η Πράξη αποτελείται από τρία βασικά υποέργα και δύο επικουρικά υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
πρ/σμού 1.375.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Πρόκεται για υποέργο εργολαβίας
Θα γίνει αντικατάσταση παλαιών τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 6.441,00 μέτρα στις οδούς Λ. Ειρήνης, Νικοπόλεως, Τζαβέλα, Κλεμανσώ, Ελ. Βενιζέλου, Αντιτάνων, Κρόκου, Κύπρου και Λασκαράτου που παρουσιάζουν πολύ συχνά σπασίματα. Επίσης στο αντικείμενο του παρόντος έργου, περιλαμβάνεται ως απαραίτητη συνέργεια και η κατασκευή του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της οδού Αντιτάνων μήκους 451,00 μέτρα.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
πρ/σμού 968.140,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Πρόκειται για υποέργο προμήθειας
Θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων ύδρευσης. Μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα γίνεται απομακρυσμένη εποπτεία και αυτοματοποιημένη λειτουργία του δικτύου και θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες που θα αφορούν την ανίχνευση διαρροών και την ποιοτική αξιολόγηση του πόσιμου νερού.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
πρ/σμού 4.665.932,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Πρόκειται για υποέργο προμήθειας
Θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την κατανάλωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω των 15.912 Ασύρματων Ψηφιακών Υδρομέτρων
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
πρ/σμού 4.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, επικουρικό υποέργο
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
πρ/σμού 50.000,00 ευρώ , επικουρικό υποέργο

Η υλοποίηση των έργων της Πράξης αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τη συνολική λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της Πρέβεζας καθώς (α) αποκαθιστά και συμπληρώνει προβληματικά σημεία / τμήματα του δικτύου και (β) εγκαθιστά σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των διαρροών, της κατανάλωσης και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.
Αυτή η αναβάθμιση αποτρέπει κατ’ επέκταση την ανάλωση πολύτιμων οικονομικών πόρων του φορέα που διαχειρίζεται τη λειτουργία του δικτύου σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών καθώς και στον περιορισμό της ποσότητας του μη-τιμολογούμενου νερού (εξαιτίας διαρροών).
Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός που θα επηρεαστεί από την υλοποίηση της πράξης ανέρχεται στα 22.853 άτομα, το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας
Κύριος του Έργου (υπόχρεος δανειακής σύμβασης)
: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)
Φορέας Υλοποίησης (τεχνική υπηρεσία)
: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΠ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα