Σάββατο, 13/08/2022 | 05:44

Επιμελητήριο Πρέβεζας-Σεμινάριο: Σύγχρονες τεχνικές πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιολάδων

209 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 15/06/2021, 11:59 πμ | 0 σχόλια

Πρόσκληση σε σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονες τεχνικές πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιολάδων και ορθές καλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές» στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “AUTHENTIC-OLIVE-NET” με κωδικό MIS 5003145

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE-ITALY area” με ακρωνύμιο “AUTHENTIC-OLIVE-NET” και Κωδικό MIS 5003145, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece–Italy (EL–IT) 2014-2020

προσκαλεί
όλους τους ενδιαφερομένους της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σε διαδικτυακό εξ’ αποστάσεως σεμινάριο κατάρτισης με θέμα: «Σύγχρονες τεχνικές πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιολάδων και ορθές καλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές», διάρκειας 20 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.
Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Η δήλωση συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποστολής της στο email: ssakalaki@prevezachamber.gr ή την προσκόμισή της στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, επί της οδού Δωδώνης 47, 48100, Πρέβεζα.
Λόγω περιορισμού στον αριθμό των συμμετεχόντων, είναι απαραίτητη η εκδήλωση ενδιαφέροντός σας έως 22/06/2021 και ώρα 11:00π.μ.

Επικοινωνία: Σακαλάκη Σταυρούλα, τηλ: 26820-29414 (εσωτ. 5), email: ssakalaki@prevezachamber.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤIΤΛΟ “CERTIFICATION OF AUTHENTICITY AND DEVELOPMENT OF A PROMOTION NETWORK OLIVE PRODUCTS IN THE ACROSS BORDER GREECE – ITALY AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝYΜΙΟ “AUTHENTIC-OLIVE-NET”

«Σύγχρονες τεχνικές πιστοποίησης της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιολάδων και ορθές καλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές»

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα Πατρός

Επάγγελμα/Ιδιότητα

Στοιχεία Επιχείρησης

Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός, Πόλη, Τ.Κ.)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Εργασίας

E-mail Επικοινωνίας

Ημερομηνία Έναρξης

Ημερομηνία Λήξης

Φορέας Υλοποίησης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ονομασία ΚΔΒΜ
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ EDUACTION ΚΕΔΙΒΙΜ 2

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός
2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 2016/679, και την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης, προκειμένου να συμμετάσχω στο σεμινάριο με θέμα «Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και μεθόδων παραγωγής που διασφαλίζουν και αναδεικνύουν την αυθεντικότητα των τοπικών ελαιολάδων» στα πλαίσια του Προγράμματος με ακρωνύμιο “AUTHENTIC-OLIVE-NET”

Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που
έχουν συλλεχθεί

Παρακαλούμε να μας επιστρέψετε τη φόρμα συμπληρωμένη με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssakalaki@prevezachamber.gr ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας επί της οδού Δωδώνης 47, 48100, Πρέβεζα.

Ημερομηνία …../06/2021
Υπογραφή

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα