Παρασκευή, 01/07/2022 | 01:42

Βήμα βήμα η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση με τις 240 δόσεις στο δημόσιο και τις 420 στις τράπεζες.

283 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 15/06/2021, 1:57 μμ | 0 σχόλια

ο Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στην απόφαση περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα στοιχεία που είναι υποχρεωτικά για την κατάθεση της, προκειμένου να εγκριθεί, καθώς και τα κριτήρια προκειμένου η αίτηση να κριθεί αποδεκτή.
Επιπλέον η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζονται οι οφειλές με έως και 240 δόσεις για το Δημόσιο και έως και 420 δόσεις για τις τράπεζες
Σύμφωνα με το ΦΕΚ εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δέκα ημερών από την πρόταση. Αντίστοιχα, η δήλωση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής σε διαμεσολάβηση του οφειλέτη από την πλει-οψηφία των χρηματοδοτικών φορέων, ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων, συντελείται εντός πέντε ημερών από την σχετική κατάθεση του αιτήματος υπαγωγής σε διαμεσολάβηση.
Εντός της προθεσμίας των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, ο οφειλέτης ή οι συμμετέχοντες πιστωτές που μπορούν να υποβάλλουν πρότα-η αναδιάρθρωσης, μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.
Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α. το χρόνο παράτασης και
β. την αιτιολογία της παράτασης.
Η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη
Εκτός από τα εισοδήματα, οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους την αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να αποφασίζουν εάν θα αποδεχθούν τη ρύθμιση που προκύπτει. Ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει κατ’ ελάχιστον την αξία ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του. Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ως το μέγιστο ανάμεσα στη φορολογητέα αξία και στην εμπορική αξία μειωμένη κατά 3% λόγω των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης ταυτίζεται με την εμπορική αξία.
Πέραν του παραπάνω ποσού, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει και το ποσό που περισσεύει από τα εισοδήματά του (μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης για τα φυσικά πρόσωπα και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης για τα νομικά πρόσωπα), εφόσον τα εισοδήματά του είναι επαρκή και μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο.
Για τον καθορισμό των δόσεων του τελικού ποσού αποπληρωμής ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής μεγέθη:
α. η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη ΜΔΑΧΟ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ),
β. η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, και
γ. η κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης, προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή.
Η ρύθμιση προβλέπει και δυνατότητα «κουρέματος». Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Σχετικά με τις περιπτώσεις των διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις όταν η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 75%.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα