Δευτέρα, 27/09/2021 | 09:54

ΔΕΥΑ Πρέβεζας: Ένταξη του έργου “Βελτίωση -εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης” στο “Αντώνης Τρίτσης” με 900 χιλ. ευρώ

189 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 17/05/2021, 1:08 μμ | 0 σχόλια

Η ΔΕΥΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Η πράξη είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.014,60 € , πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.116.018,10 €

Το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ είναι 620.000,00 € και ο υπόλοιπος προϋπολογισμός εφόσον απαιτηθεί θα καλυφθεί με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ.

Η Πράξη αφορά στη εκπόνηση μελέτης που θα εκπονήσει ανάδοχος μελετητής. Ο ανάδοχος θα προκύψει μετά από διαγωνισμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΑΤ 09
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2020-2023
ΓΕΝΙΚΗ/ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
:
ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
:
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
:
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Κύριος του Έργου)
:
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η πράξη θα αφορά στην εκπόνηση των μελετών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των βασικότερων υποδομών του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Πρέβεζας. Πρόκειται για τη μοναδική Δεξαμενή ύδρευσης της πόλης της Πρέβεζας και για τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης που εξυπηρετούν 21.937 άτομα μόνιμου πληθυσμού, την αντικατάσταση των 3 μικρότερων δεξαμενών οικισμών και τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Μύτικα, Νικόπολη, Μιχαλίτσι και Φλάμπουρα. Συνολικά θα ωφεληθεί πληθυσμός στα 22.853 άτομα ο οποίος αυξάνεται σημαντικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ειδικότερα:

Α. Δεξαμενή Σμυρτούλας
Η βασική δεξαμενή του Δήμου Πρέβεζας είναι η Δεξαμενή Σμυρτούλας, η οποία έχει χωρητικότητα 3000 m3 και χρησιμοποιείται για την υδροδότηση των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας (Πρέβεζα, Ψαθάκι, Νεοχώρι, Καλαμίτσι, Άγιος Θωμάς) και της τοπικής κοινότητας Μύτικα, δηλαδή συνολικού μόνιμου πληθυσμού περίπου 22.000 κατοίκων.
Η δεξαμενή Σμυρτούλας, έχει κατασκευασθεί σε υψόμετρο +53m (πυθμένας). Αποτελείται από δύο ισομεγέθεις κυκλικούς θαλάμους, χωρητικότητας 1.500m3 ο καθένας. Η δεξαμενή κατασκευάστηκε το 1978 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μεταξύ των δύο θαλάμων έχει κατασκευαστεί θάλαμος δικλείδων. Πρόκειται για διώροφη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Οι υφιστάμενοι φορείς παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς με τοπικές ρηγματώσεις και αποφλοιώσεις του σκυροδέματος, αποχρωματισμούς και ενανθράκωση σκυροδέματος και ενδείξεις διάβρωσης των ραβδών οπλισμού.
Στο πλαίσιο του στόχου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της δεξαμενής απαιτούνται οι εξής εργασίες: α) έλεγχος επάρκειας και εκτίμηση των απαιτούμενων ενισχύσεων των φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, και β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (αντικαταστάσεις ηλεκτρικού πίνακα, διακοπτών, αισθητήρων, ηλεκτροβάνα, φλοτέρ, ηλεκτροφωτισμού κλπ).
Β. Κεντρικός αγωγός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Ο κεντρικός αγωγός διανομής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (από την δεξαμενή Σμυρτούλας έως το Νεκροταφείο) είναι χαλύβδινος και διαβρωμένος και παρουσιάζει συχνές βλάβες και διαρροές.
Η διάμετρός του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού είναι Φ550mm και το μήκος του που χρήζει αντικατάστασης είναι της τάξης των 7,1 km. Λόγω του ότι βρίσκεται στην περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου Νικοπόλεως είναι θεμιτό να προκύψει και νέα χάραξή του (συνεπώς θα απαιτηθεί και ανασχεδιασμός της σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο).
Ο αγωγός θα μελετηθεί σε δύο στάδια: Προμελέτης και Οριστικής.
Γ. Νέες δεξαμενές ύδρευσης για τους οικισμούς Φλάμπουρα, Μιχαλίτσι και Νικόπολη
Οι οικισμοί Φλάμπουρα, Μιχαλίτσι και Νικόπολη διαθέτουν έκαστος δική του δεξαμενή. Οι υφιστάμενοι φορείς και των τριών δεξαμενών παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς με τοπικές ρηγματώσεις και αποφλοιώσεις του σκυροδέματος, αποχρωματισμούς και ενανθράκωση σκυροδέματος και ενδείξεις διάβρωσης των ραβδών οπλισμού. Με την παρούσα μελέτη θα σχεδιασθούν 3 νέες δεξαμενές (έκαστη όγκου της τάξης των 100 μ3) σε χώρους παρακείμενους των υφισταμένων.
Οι νέες δεξαμενές θα μελετηθούν σε δύο στάδια: Προμελέτης και Οριστικής.
Δ. Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης για τους οικισμούς Μύτικα, Φλάμπουρα, Μιχαλίτσι και Νικόπολη
Τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Μύτικα (πληθυσμού 1.142 κατοίκων και έκτασης 90,92 εκταρίων), Φλάμπουρα (πληθυσμού 197 κατοίκων και έκτασης 37,99 εκταρίων), Μιχαλίτσι (πληθυσμού 339 κατοίκων και έκτασης 27,98 εκταρίων) και Νικόπολη (πληθυσμού 309 κατοίκων και έκτασης 73,33 εκταρίων) είναι στο σύνολό τους παλαιωμένα και παρουσιάζουν συχνές βλάβες και διαρροές. Με την παρούσα μελέτη θα επανασχεδιασθούν στο σύνολό τους.
Τα νέα δίκτυα θα μελετηθούν απ’ ευθείας στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης.

Η συνολική μελέτη θα περιλαμβάνει Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Η/Μ μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα, Περιβαλλοντική Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Τα έργα που θα προταθούν είναι άμεσης προτεραιότητας, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία τους, τόσο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος στους κατοίκους της περιοχής (προστασία δημοσίας υγείας), όσο και για την αντιμετώπιση του εν δυνάμει φαινομένου της λειψυδρίας μέσω υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή διαρροών (ορθολογική διαχείριση και διάθεση υδάτινων πόρων).

Οι ως άνω υποδομές ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας η οποία έχει δικαιοδοσία στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης μόνο της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας (Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας και των τοπικών κοινοτήτων Μύτικα, Φλαμπούρων, Μιχαλιτσίου και Νικοπόλεως).

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα