Τετάρτη, 30/11/2022 | 02:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

431 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 26/05/2021, 9:30 πμ | 0 σχόλια

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας και για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους, στο ΦΕΚ με αριθμό 1923, τεύχος Β ́, της 13-05-2021, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 15005 οικ. Φ.700.9/13-05-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Έγκριση της υπ’αριθ.9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (Β ́ 1923), με ημερομηνία κυκλοφορίας την 14-05-2021, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 4662/2020.
2. Με την παρούσα από 1η Ιουνίου 2021 καταργείται η 1η/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα