Σάββατο, 20/08/2022 | 05:28

Αναρμόδια για τον δρόμο Πρέβεζα-Μονολίθι δηλώνει η Περιφέρεια-Απαντά στον πολιτιστικό σύλλογο “Πρέβεζα”

251 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 08/02/2021, 3:43 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

Ο πολιτιστικός σύλλογος “Πρέβεζας” έστειλε έγγραφο στην Περιφέρεια Ηπείρου και τον κ. Περιφερειάρχη, ζητώντας τη βελτίωση της κυκλοφορίας στο δρόμο Πρέβεζα-Μονολίθι

Ακολουθεί η απάντηση

Πρωτ.7059/59

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

————————————–

Ταχ. ∆/νση: Πλ. Πύρρου 1

 ∆ιοικητήριο

Ταχ. Κωδ. : 45221 ΠΡΟΣ: 1. Πολιτιστικό Σύλλογο  Τηλέφωνα: 26510 26230 «ΠΡΕΒΕΖΑ»  :26513 64209

Email :periferiarxis@php.gov.gr 2. Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό   Οικολογικό Σύλλογο   «ΤΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ»

ΘΕΜΑ: Βελτίωση της κυκλοφορίας στον δρόµο Πρέβεζα- Μονολίθι  ΣΧΕΤ: Η µε ηµεροµηνία 16-12 -2020 ε̟ιστολή σας

Η βελτίωση των οδικών υ̟ποδοµών είναι βασική ̟προτεραιότητα της Περιφέρειας  Η̟είρου και σε αυτή την κατεύθυνση έχουµε συνεχώς στραµµένο το ενδιαφέρον µας.

Θα ̟πρέ̟πει όµως να γνωρίζετε κι εσείς και τα µέλη σας, ότι οι αρµοδιότητες του κάθε  φορέα είναι σαφώς ̟προσδιορισµένες και ως εκ τούτου είναι άτο̟ο και άστοχο να  α̟ποδίδετε ̟προκαταβολικά ευθύνες σε αναρµόδιους φορείς για ό, τι ̟πιθανόν συµβεί  στο µέλλον.

Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας. Πρόκειται  για οδό η ο̟οία ανήκει στα διευρω̟αϊκά δίκτυα, η α̟ποκλειστική αρµοδιότητα των  ο̟ποίων ανήκει στο Υ̟πουργείο Υ̟ποδοµών και Μεταφορών. Αυτός άλλωστε είναι ο  λόγος ̟ου η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ̟πιέζει συνεχώς το  Υ̟πουργείο για την ̟προώθηση των έργων ανακατασκευής και βελτίωσης των τµηµάτων  Πάργα – Μεσο̟όταµος (για το ο̟ποίο η µελέτη σχεδόν τώρα ολοκληρώθηκε) και για το  τµήµα α̟πό Μεσο̟όταµο µέχρι και την Πρέβεζα.

Παρά ταύτα, η Περιφέρεια Η̟είρου καταβάλλει κάθε δυνατή ̟προσ̟άθεια για τη  συντήρηση του οδικού άξονα, για τη βελτίωση της ασφάλειας οδηγών και ε̟ιβατών  µε την κατασκευή σύγχρονων κόµβων (Φραξύλα, Λασκαράτου, Λυγιά, Βράχο,  Αµµουδιά κ.α.), εκ̟πονεί µελέτη για ̟ποδηλατόδροµο και βεβαίως είναι έτοιµη, µόλις  λήξει η εκκρεµότητα µε τις α̟παλλοτριώσεις για την έναρξη της κατασκευής της  ̟παράκαµψης του Αρχαιολογικού χώρου της Νικό̟πολης, η ο̟οπία ̟πιστεύουµε ότι θα  συµβάλλει στην γενικότερη κυκλοφοριακή α̟ποσυµφόρηση.

Η ̟πρόκληση ατυχηµάτων και ιδίως θανατηφόρων δυστυχηµάτων είναι µια σκληρή  ̟πραγµατικότητα. Η µείωσή τους είναι υ̟ποχρέωση όλων µας.

Σε αυτή την κατεύθυνση µ̟πορούµε να συνεργαστούµε, ώστε να τηρείται σε α̟πόλυτο  βαθµό ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε να ̟περιοριστούν τα ανθρώ̟πινα λάθη, τα  ο̟ποία στις ̟περισσότερες φορές είναι οι βασικές αιτίες ̟πρόκλησης τροχαίων  ατυχηµάτων.

Ανταπάντηση του πολιτιστικού συλλόγου “Πρέβεζα”

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΕΒΕΖΑ»

Αβέρωφ 2,  48100Πρέβεζα 

Τηλ. 26820 61415

e-mail: pol.syl.preveza@gmail.com

                                                                                            Προς :

                                                                                      τον κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη

                                                                                       Περιφερειάρχη  Ηπείρου

                                                                                       

                   

      Κύριε Περιφερειάρχη, 

λάβαμε  την απάντησή σας ( αρ. πρωτ.7059/59/21.01.2021 ) στο κοινό έγγραφο μας με τον σύλλογο  Π.Ε.Ο.  « το Καλαμίτσι » για  την βελτίωση της κυκλοφορίας στο δρόμο «Πρέβεζας- Μονολίθι » και σας ευχαριστούμε . Είμαστε όμως υποχρεωμένοι ως πολιτιστικός σύλλογος  «Πρέβεζα» να σας απαντήσουμε,  γιατί γενικεύσατε το θέμα αλλά και γιατί είμαστε  από τους πολίτες που μας έχουν κουράσει χρόνια τώρα οι υποσχέσεις και οι θεωρίες των πολιτικών μας. Κυρίως όμως   για την ευθύνη αλλά και τον σεβασμό  προς όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει την ζωή τους στους δρόμους του νομού μας . 

Γνωρίζουμε πράγματι ότι η Εθνική Οδός Πρέβεζας – Πάργας – Ηγουμενίτσας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Γνωρίζουμε επίσης ότι το τμήμα Πάργας – Ηγουμενίτσας, μέχρι την σύνδεση του με την Εγνατία  , έχει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια και αυτό όχι πάντα  από τις καλές προθέσεις του Υπουργείου, αλλά και  από την αποφασιστικότητα των τοπικών αρχόντων της Θεσπρωτίας. 

Γνωρίζουμε ακόμη, όπως γνωρίζετε και εσείς , ότι το τμήμα Πρέβεζας- Πάργας έχει προδιαγραφές δρόμου – όχι Εθνικής Οδού-   των δεκαετιών 1960-1970 και είναι εφιαλτικά διάσπαρτο με δεκάδες εικονοστάσια θανατηφόρων δυστυχημάτων. Όσο για τους « σύγχρονους » κόμβους  στις αιματοβαμμένες διασταυρώσεις των προβληματικών δρόμων του νομού που « θα βελτιώσουν την ασφάλεια των οδηγών και επιβατών » όπως ισχυρίζεστε, μας τους έχετε υποσχεθεί τόσες φορές οι υπηρετούντες τους θεσμούς , που έχουμε την ψευδαίσθηση ότι έχουν κατασκευαστεί κιόλας. Ο δε ποδηλατόδρομος Πρέβεζας – Πάργας που σχεδιάζετε , είναι μια  «ευφυέστατη» ιδέα που θα δώσει ψυχοσωματική διέξοδο στους κατοίκους της Πρέβεζας , οι οποίοι μην τολμόντας  να κυκλοφορήσουν με το ποδήλατό τους στο ασύδοτο και θανατηφόρο κυκλοφοριακό δίκτυο της πόλης – όχι βέβαια με δική σας ευθύνη – , θα εκτονώνονται με μια … ακίνδυνη παραθαλάσσια βόλτα Πρέβεζα – Πάργα!!

Πολύ καλά γνωρίζουμε επίσης ότι και ο δρόμος ( κατ’όνομα  Εθνική Οδός ) Πρέβεζας – Φιλιπιάδας  ανήκει στο ίδιο Υπουργείο και οι « πιέσεις » σας προς αυτό τα πρόσφατα χρόνια , με την πρόσθετη πίεση των Βουλευτών του νομού , της Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας , όχι μόνο δεν απέδωσαν καρπούς για να γίνει αυτός υποφερτά ασφαλής και Εθνικός,  αλλά αντίθετα  αποσύρθηκε τετελεσμένα από την επικαιρότητα και η μελέτη που υπήρχε για την μετατροπή του σε τετράιχνη πραγματική Εθνική Οδός,  με αποτέλεσμα τα εικονοστάσια να πληθαίνουν και από αυτή τη μεριά του νομού .

Γνωρίζουμε και πρέπει και εσείς να γνωρίζετε ότι , η Πρέβεζα είναι η μόνη πόλη της Περιφέρειάς σας που δεν έχει ΑΣΦΑΛΗ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ σύνδεση με κανένα από τα σύγχρονα οδικά δίκτυα της Ελλάδας και ίσως από τις ελάχιστες πανελλαδικά που έχουν αυτό το « προνόμιο », αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος και των πιέσεων που ασκείτε συνεχώς και  όλοι μαζί οι θεσμοί προς την εκάστοτε κεντρική εξουσία.

Στις πρόσφατες γνώσεις μας περιλαμβάνεται και ο δρόμος Ιωάννινα – Κακαβιά που και αυτός είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του παραπάνω Υπουργείου. Όπως μας πληροφορείτε όμως εσείς, με δηλώσεις σας στα Ηπειρώτικα Μ.Μ.Ε.  , παραδόξως οι πιέσεις σας για το τμήμα  αυτό έχουν θετικό αποτέλεσμα και βρίσκονται σε καλό δρόμο οι διαδικασίες για την υλοποίηση του !

Έκπληξη μας προξένησε και η διχογνωμία για τις απαλλοτριώσεις του δρόμου παράκαμψης στον  αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.

Το 2019 ο Αντιπεριφερειάρχης  κύριος Στράτος Ιωάννου , σε συνάντηση που είχαμε μαζί του για διάφορα θέματα , μας ενημέρωσε ότι αυτές είχαν ολοκληρωθεί. Εσείς τώρα μας πληροφορείτε ότι ακόμη είναι σε εκκρεμότητα . Τελικά ποιά είναι η πραγματικότητα ;

Τελειώνουμε την απάντησή μας με το κύριο θέμα του πρώτου εγγράφου μας τον δρόμο Πρέβεζα – Μονολίθι. Οι παρεμβάσεις που ζητάμε να γίνουν, στη μεγάλη πλειοψηφία τους  ,αφορούν τον παλιό επαρχιακό δρόμο Πρέβεζας – Μύτικα που είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ μιας δημιουργικής συνεργασίας Π.Ε. Πρέβεζας , Δήμου Πρέβεζας και Περιφέρειας. Δεν μιλάμε βέβαια για παρεμβάσεις  όπως οι πρόχειρες ασφαλτοστρώσεις μερικών τμημάτων της τα τελευταία χρόνια για  τα « τα μάτια των ιθαγενών » , αλλά για υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα καταστήσει αυτόν τον επαρχιακό δρόμο ΑΣΦΑΛΗ και τεχνικά ΑΡΤΙΟ. 

Μόνο μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα έχει  δικαίωμα ο οποιοσδήποτε να εγκαλεί τον σύλλογό μας « για άτοπη και άστοχη απόδοση ευθυνών σε αναρμόδιους φορείς για τα θανατηφόρα δυστυχήματα της περιοχής » . 

Έως ότου συμβεί αυτό, εμείς θα υπερασπιζόμαστε τις ζωές μας, θα καταγράφουμε την πραγματικότητα, θα διεκδικούμε ότι δικαιούμαστε , θα αποδίδουμε τις ευθύνες εκεί που πιστεύουμε ότι ανήκουν και δεν θα επιρρίπτουμε την « σκληρή πραγματικότητα των θανατηφόρων δυστυχημάτων περισσότερο στα ανθρώπινα λάθη » , παραβλέποντας , ηθελημένα , τους δρόμους  « καρμανίολες » που προσφέρονται για οδήγηση στον Νομό μας τον 21’ αιώνα.

Στην πρόσκλησή σας για συνεργασία είμαστε στην διάθεσή σας για το καλό του τόπου , με όρους όμως χρέους και με προτεραιότητα στις αποφάσεις τον άνθρωπο και τη ζωή ακόμη και αν χρειαστεί να αγωνιστούμε για αυτά και έξω από τις … περιχαρακωμένες αρμοδιότητές μας .

 

                                                             Για το Δ.Σ. 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

                 

           Κων/νος  Λογοθέτης                                                                      Ελένη  Μίχα

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα