Σάββατο, 02/07/2022 | 10:52

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό που συνδέει Γαλήνη & Μελιανά, λόγω καθίζησης

427 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 27/01/2021, 3:29 μμ | 0 σχόλια

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής Οδού που συνδέει
τον οικισμό Γαλήνη με την Τ.Κ. Μελιανών λόγω καθίζησης του οδοστρώματος».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των αρθ.52 και 109 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
β) Την υπ’ αριθμ. ΔΥΟ/οικ/220 από 15-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων.
γ)Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και
υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
δ) Το άρθρ. 420 του Π.Κ.
ε) Το υπ΄αριθμ. 10579/186 από 27/01/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
/Π.Ε. Πρέβεζας.
στ)Η υπ΄αριθμ.6879/21/193352 από 27/01/2021 αναφορά του Α.Τ. Ζηρού.
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
1. Την διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα αυτής, επί της Επαρχιακής Οδού
που συνδέει τον οικισμό Γαλήνη με την Τ.Κ. Μελιανών του Δήμου Ζηρού, λόγω
εκτεταμένης καθίζησης του οδοστρώματος της εν λόγω Επαρχιακής οδού, συνεπεία
έντονων βροχοπτώσεων και την διεξαγωγή της κυκλοφορίας μέσω του επαρχιακού
οδικού δικτύου που συνδέει Θεσπρωτικό – Νικολίτσι – Άσσο του Δ. Ζηρού,
αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και στην πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων.
2. Η παρούσα ισχύει έως και την ολοκλήρωση των εργασιών και αποκατάστασης της
κυκλοφορίας.
Άρθρο 2
Η τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων μέτρων σήμανσης, σύμφωνα με οριζόμενα στα
άρθρα 9 και 10 του Ν.2696/99 ως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα από το
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Σελίδα 2 από 2
Άρθρο 3
Το Α.Τ. Ζηρού να προβεί σε έλεγχο σχετικά με την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων
μέτρων σήμανσης και επιπρόσθετα καθ΄όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας
απόφασης να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή όσων ορίζονται με αυτή.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης είναι προσωρινή, έχει ισχύ από την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσει μέχρι την
31η
Ιουλίου 2021.

Άρθρο 5
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρθρ. 420 του Π.Κ. και των άρθρων 4, 10, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εφαρμογή(εκτέλεση)της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Ζηρού, το οποίο να
επιτηρεί συνεχώς το συγκεκριμένο τμήμα της Επαρχιακής Οδού και να αναφέρει άμεσα
την αποκατάστασή της, ως και τυχόν παράταση της Απόφασης, σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.-
Πρέβεζα, 27/01/2021
Ο Διευθυντής
ΣΙΩΡΟΣ Κωνσταντίνος
Αστυν. Δ/ντής
Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ε Σ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΗΡΟΥ
2. Δ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Π

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα