Σάββατο, 02/07/2022 | 10:16

Δήμος Ζηρού: ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον τρόπο λειτουργίας των ΚΔΑΠ

341 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 18/12/2020, 3:08 μμ | 0 σχόλια

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού κατά τη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2020, ενέκρινε ψήφισμα διαμαρτυρίας για ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί με το Νόμο 4756.2020, στη λειτουργία των ΚΔΑΠ.  

 

Αναλυτικά το ψήφισμα: 

Προς  :   κ.   Θεοδωρικάκο  Παναγιώτη  (Τάκη)  Υπουργό  Εσωτερικών

               κ.   Βρούτση  Ιωάννη,  Υπουργό  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων

               κα Κεραμέως  Νίκη,  Υπουργό  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 

 

Κοινοποίηση :  ΚΕΔΕ – Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας 

                  κ. Γιαννάκη  Στέργιο,  Βουλευτή  Νομού  Πρέβεζας

                  κ. Μπάρκα  Κωνσταντίνο,  Βουλευτή  Νομού  Πρέβεζας

 Με  το  παρόν  ψήφισμα,  εκφράζουμε  τη  διαμαρτυρία  μας  για  αναφορές  που  δημιουργούν  ασάφειες  στο  Νόμο  4756/2020  βάση  του  οποίου  ορίζεται  το  Νέο  Θεσμικό  Πλαίσιο  αδειοδότησης  και  λειτουργίας  των  Κέντρων  Δημιουργικής  Απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα  στο  Μέρος  Πρώτο / Κεφάλαιο  Πρώτο / Υποκεφάλαιο 1 / Άρθρο  1  και  στις   παραγράφους  4  και  6  υπάρχει  η  διατύπωση  του  όρου  «Κατ’  εξαίρεση»  σχετικά  με  την  αδειοδότηση  των  ήδη  λειτουργούντων  ΚΔΑΠ  σε  δημόσια  σχολικά  κτίρια,  η  οποία  δημιουργεί  σοβαρή  ασάφεια. 

Η  συγκεκριμένη  διατύπωση  έχει  προκαλέσει  ιδιαίτερη  ανησυχία  στην  Τοπική  Κοινωνία,  αλλά  και  ευρύτερα  σε  πανελλαδικό  επίπεδο. 

Τους  κινδύνους  που  ανακύπτουν  από  την  παραπάνω  διατύπωση  η  οποία  επελέγη  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,  έχουν  αναδείξει  τόσο  η  αρμόδια  Επιτροπή  Κοινωνικής  Πολιτικής  της  ΚΕΔΕ,  όσο  και  ο  ΠΑΣΕΚΔΑΠ,  αλλά  και  Βουλευτές  από  το  σύνολο  των  κομμάτων  κατά  τη  διαδικασία  συζήτησης  και  ψήφισης  του  Νόμου  στη  Βουλή.

Όπως  γνωρίζετε  τα  Δημοτικά  ΚΔΑΠ  αποτελούν  μία  νευραλγική  Δομή  με  ισχυρό  το  κοινωνικό  αποτύπωμα,  καθώς  παρέχουν  δωρεάν  υπηρεσίες  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,  καλλιτεχνικής  Παιδείας  και  γενικά  δημιουργικής  απασχόλησης  σε  παιδιά  οικογενειών  εργαζόμενων  χαμηλόμισθων  και  αυτοαπασχολούμενων  με  χαμηλές  απολαβές.

Στο  Δήμο  Ζηρού  λειτουργούν  δύο  δημοτικά  ΚΔΑΠ  με  εξαιρετική  επιτυχία  και  υπερπολύτιμη  προσφορά  και  στήριξη  στις  οικογένειες  και  δη  στις  εργαζόμενες  μητέρες. 

Το  ένα  εξ’  αυτών  «Το  Περιβόλι»  λειτουργεί  σε  κτίριο  που  μισθώνει  η  Κοινωφελής  Επιχείρηση  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Φιλιππιάδα,  ενώ  το  δεύτερο  «Το  Μελίσσι»  εδρεύει  στην  κοινότητα  Ριζοβουνίου. 

Το  ΚΔΑΠ  «Το  Μελίσσι»  συστεγάζεται  με  το  Νηπιαγωγείο  Ριζοβουνίου  και  είναι  ένα  από  τα  πιο  παλιά  ΚΔΑΠ  της  χώρας. 

Έχει  αποτελέσει  επί  σειρά  πολλών  ετών  έναν  γόνιμο  χώρο  άρρηκτα  συνδεδεμένο  με  τη  βιωματική  και  δημιουργική  έκφραση  των  παιδιών  της  ευρύτερης  περιοχής.  Μέσω  των  πολλών  και  ποικίλων  μορφών  δράσεων,  παιχνιδιών,  αλλά  και  της  ανάπτυξης  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  το  περιβάλλον,  τον  πολιτισμό,  τον  αθλητισμό  και  τις  τέχνες,  συνιστά  ένα  ιδανικό  περιβάλλον,  που  όχι  μόνο  αναδύει  θέματα  και  διευρύνει  τον  γνωστικό  ορίζοντα  των  ωφελούμενων  μαθητών,  αλλά  ταυτόχρονα  συμβάλει  στην  κοινωνικοποίησή  τους  και  προάγει  την  ψυχική  τους  υγεία,  που  είναι  ένα  από  τα  πλέον  σύνθετα  και  σοβαρά  ζητήματα  της  δύσκολης  συγκυρίας  που  διανύουμε.

Σας  ενημερώνουμε  ότι  στο  ΚΔΑΠ  Ριζοβουνίου,  συμμετέχουν  παιδιά  απ’  όλη  την  Δημοτική  Ενότητα  Θεσπρωτικού  και  λειτουργεί  ως  μία  πολιτιστική  ‘κυψέλη’  για  τον  τόπο  μας  πόσο  δε  μάλλον  για  την  Κοινότητα  Ριζοβουνίου.  

Σε  περίπτωση  διατήρησης  ασαφειών  ή  εφαρμογής  αυστηρών  περιοριστικών  προϋποθέσεων  που  αναγράφονται  στη  σχετική  ΚΥΑ,  ως  προς  τους  όρους  συστέγασης  των  Δημοτικών  ΚΔΑΠ   σε  εν  ενεργεία  Δημοτικά  Σχολικά  κτίρια,  είναι  υπαρκτός  ο  κίνδυνος,  λόγω  αδυναμίας  μετακίνησης  μαθητών  σε  κάποιο  άλλο  κτίριο,  να  οδηγηθεί  σε  αναστολή  λειτουργίας. 

Στους  ιδιαίτερα  δύσκολους  καιρούς  που  βιώνουμε  εκτιμούμε  ότι  είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  να  στηρίξουμε  τις  κοινωνικές  μας  υπηρεσίες  και  θεωρείται  αδιανόητο  τα  Συναρμόδια  Υπουργεία    ν’ αποφασίσουν  διατάξεις  που  να  ‘εχθρεύονται’  δημόσιες  δομές  οι  οποίες  παρέχουν  υπηρεσίες  που  ενισχύουν  το  κοινωνικό  κράτος  και  στηρίζουν  την  πολλαπλά  πληττόμενη  τοπική  κοινωνία.  

 

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  ζητάμε: 

  1. Να  εξαλειφθεί  από  την  ΚΥΑ  η  διατύπωση  «κατ’  εξαίρεση»   από  το  άρθρο  1 – παράγραφο  4,  και  να  αντικατασταθεί  από  τη  διατύπωση  «δύναται  η  στέγαση  των  ΚΔΑΠ  σε  δημόσια  σχολικά  κτίρια». 
  2. Να  διατυπωθεί  με  τον  πιο  ξεκάθαρο  τρόπο  η  προστασία  όσων  ΚΔΑΠ  λειτουργούν  ήδη  σε  εν  ενεργεία  σχολικές  μονάδες  και  να  διασφαλιστεί  απόλυτα  πως  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  ανασταλεί  η  λειτουργία  τους  για  οποιονδήποτε  λόγο.

Γ. Να  αυξηθεί  η  χρηματοδότηση  των  ΚΔΑΠ  ώστε  να  διασφαλίζονται  η  φιλοξενία  όλων  των  παιδιών,  μέχρι  εξαντλήσεως  της  δυναμικότητας  των  Δημοτικών  ΚΔΑΠ  και  παράλληλα  οι  θέσεις  των  εργαζομένων  μέσα  από  την  απαραίτητη  βιωσιμότητα  των  δομών  αυτών.

Αναμένουμε  τις  ενέργειές  για  την  απαλοιφή  της  παραπάνω  διατύπωσης  από  τη  σχετική  ΚΥΑ,  την  προστασία  όλων  των  εν  ενεργεία  ΚΔΑΠ  καθώς  και  την  περαιτέρω  στήριξη  τους.

Μετά  από  αυτά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτει  στον κ. Δήμαρχο την ενέργεια  των  περαιτέρω.

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα