Τετάρτη, 04/08/2021 | 18:20

Ομόφωνο ‘όχι’ στην αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Θεσπρωτικό

174 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 09/11/2020, 2:37 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 

Ομόφωνο  και κατηγορηματικό ‘όχι’ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού σε ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Θεσπρωτικό

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε δια ‘περιφοράς’ σήμερα (Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020), εκφράζει με ομόφωνη απόφαση, μέσω ψηφίσματος, την αντίθεσή του και την έντονη διαμαρτυρία, σε τυχόν αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Θεσπρωτικό. 

Πιο συγκεκριμένα στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής: 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Με  αφορμή  την  εντεινόμενη  φημολογία  για  αναστολή  λειτουργίας  του  υποκαταστήματος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  στο  Θεσπρωτικό,  δηλώνει  την  πλήρη  αντίθεσή  του  και  εκφράζει  την  διαφωνία  του  και  την  έντονη  διαμαρτυρία  του  στο  ενδεχόμενο  μιας  τέτοιας  απόφασης.

Καλεί  τη  διοίκηση  της  Τράπεζας :

  1.  Να  άρει  κάθε  απόφαση  ή  σκέψη  περί  κλεισίματος  του  συγκεκριμένου  υποκαταστήματος  το  οποίο  έπειτα  και  από  την  αναστολή  λειτουργίας  του  υποκαταστήματος  της  Εθνικής  Τράπεζας  προ  διετίας,  είναι  το  μοναδικό  στην  περιοχή  και  καλύπτει  σχεδόν  αποκλειστικά  τις  ανάγκες  των  πολιτών  της  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού,  αλλά  και  ευρύτερα  καθώς  το  εν  λόγω  υποκατάστημα  εξυπηρετεί  ανάγκες  και  Κοινοτήτων  από  όμορους  Δήμους ( Δωδώνης,  Πρέβεζας ).
  2. Να  αναλογιστεί  και  να  λάβει  υπόψη  αφενός  την  ιδιαίτερα  κρίσιμη  κατάσταση  που  διανύουμε  λόγω  της  έξαρσης  της  πανδημίας  και  των  μέτρων  προστασίας  και  αφετέρου  τα  κοινωνικά  αλλά  και  οικονομικά  προβλήματα  που  θα  προκαλέσει  σε  επαγγελματίες,  επιχειρηματίες  και  αγρότες  της  περιοχής, ‘’ ψαλιδίζοντας” ακόμη  περισσότερο  τις  προοπτικές  ανάπτυξης. 

Γ.  Να  λάβει  σοβαρά  υπόψη  ότι  από  το  υποκατάστημα  του  Θεσπρωτικού  εξυπηρετούνται  ιδιαίτερα  ηλικιωμένα  άτομα  που  δεν  έχουν  γνώση  και  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.

Δ. Να εκτιμήσει την μακροχρόνια στήριξη της τοπικής κοινωνίας στο συγκεκριμένο υποκατάστημα δίχως να αγνοήσει ή να απαξιώσει κανένα από τους παραπάνω λόγους.

Υπογραμμίζει  για  μία  ακόμη  φορά  ότι  τυχόν  αναστολή  του  υποκαταστήματος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  στο  Θεσπρωτικό,  θα  μεγιστοποιήσει  την  υποβάθμιση  της  περιοχής  και  θα  προκαλέσει  τεράστια  προβλήματα  στις  συναλλαγές  των  κατοίκων  του  Θεσπρωτικού  και  της  ευρύτερης  περιοχής,  η  οποία  περιλαμβάνει  άνω  των  τριάντα  ( 30 )  Κοινοτήτων  και  οικισμών,  οι  κάτοικοι  των  οποίων  θα  αναγκάζονται  να  διανύουν  αποστάσεις  δεκάδων  χιλιομέτρων  προκειμένου  να  εξυπηρετηθούν,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  σε  ταλαιπωρία,  χρόνο  και  κόστος.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  μία  πρώτη  δέσμη  αντιδράσεων  αποφασίζει  τα  εξής :

α.  Να  ζητήσει  άμεσα  συνάντηση  με  την  διοίκηση  της  Τράπεζας  και  να  γίνει  παράσταση διαμαρτυρίας.

β.    Να  ενημερώσει  σχετικά  και  να  εκφράσει  την  έντονη  διαμαρτυρία  του  στον  διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας  και  στους  Υπουργούς  Οικονομικών  και  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων,  ζητώντας  να  εξαντλήσουν  την  επιρροή  τους  προκειμένου  να  αρθεί  κάθε  σκέψη  ή  απόφαση  της  Τράπεζας  Πειραιώς  για  κατάργηση  του  συγκεκριμένου  τραπεζικού  υποκαταστήματος. 

γ.    Να  ενημερώσει  σχετικά  τους  Βουλευτές  του  Νομού  Πρέβεζας  ζητώντας τη  συνδρομή  τους  στην  ανάδειξη  της  σοβαρότητας  του  ζητήματος  στο  Ελληνικό  Κοινοβούλιο.  

δ.    Να  χρησιμοποιήσει  όλα  τα  διαθέσιμα  μέσα  προκειμένου  να  διαμαρτυρηθεί  αλλά  και  να  αναδείξει  προς  κάθε  κατεύθυνση  το  σοβαρότατο  αυτό  ζήτημα  και  φυσικά  να  αναλάβει  πρωτοβουλίες  προκειμένου  να  ξεκινήσουν  άμεσα  επαφές  με  άλλα  τραπεζικά  ιδρύματα  για  την  πλήρωση  του  « κενού »  που  θα  προκληθεί  στην  περίπτωση  επιμονής  της  Τράπεζας  Πειραιώς  να  αναστείλει  την  λειτουργία  του  υποκαταστήματος,  ενώ  θα  διακοπεί  κάθε  συνεργασία  και  συναλλαγή  με  την  συγκεκριμένη  Τράπεζα.

Μετά  από  αυτά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτει  στον κ. Δήμαρχο την  ενέργεια  των  περαιτέρω.

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α

Από  το  πρακτικό   12 / 2020   έκτακτης  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

Στη  Φιλιππιάδα  σήμερα  στις  09  Νοεμβρίου  2020,  ημέρα  Δευτέρα,  με  ώρα  έναρξης  10 : 00  π. μ.  και  ώρα  λήξης  13 : 00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Δήμου  Ζηρού  συνήλθε  σε « δια  περιφοράς »  έκτακτη  συνεδρίαση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  αριθ.  163/33282/29-05-2020  εγκυκλίου  και  του  αριθ.  60249/22-09-2020  εγγράφου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, ύστερα  από  την  αριθ.  πρωτ. 11301/06-11-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Χασίδη  Χρήστου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  ( άρθρο  74  του  Νόμου  4555/2018 )  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης. 

Από  τα  ειδικά  έντυπα  ψηφοφορίας  που  απέστειλαν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  ( 27 )  Δημοτικών  Συμβούλων  συμμετείχαν  στην  « διά  περιφοράς »  έκτακτη  συνεδρίαση  οι  κατωτέρω  Δημοτικοί  Σύμβουλοι :     

  α/α                                Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ α/α Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
  1. Χασίδης  Χρήστος,  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου   
2. Δήμος  Χρήστος, Αντιδήμαρχος    ——————-
3. Ζάβαλης  Βασίλειος,                 »»   
4. Κατραχούρας  Κωνσταντίνος, »»  
5. Πανούσης  Θεόδωρος, »»    
6. Τάσης  Απόστολος, »»  
7. Γάλλιου  Μαρία,                             Δημοτική/ος  Σύμβουλος    
8.   Γιολδάσης  Απόστολος, »» »»  
9.   Γκάρτζιος  Χρήστος,  »» »»  
10. Κάλλης  Θεόδωρος, »» »»
11. Πάντος  Δημήτριος, »» »»
12. Παπαβασιλείου  Βασίλειος, »» »»
13. Ρεμπής  Ζήκος, »» »»
14. Γιολδάσης  Δημήτριος, »» »»
15. Ανυφαντής  Κωνσταντίνος, »» »»
16. Βέργος  Γεώργιος, »» »»
17. Γιολδάσης  Στρατής,   »» »»
18.  Καραμέτσης  Δημήτριος,                 »» »»
19. Κόκκαλης  Γεώργιος, »» »»
20. Ξώνα  Γεωργία, »» »»
21. Παναγιώτου – Λαμπρούση  Ευαγγελία,                       »» »»
22. Σταμούλης  Κωνσταντίνος,  »» »»
23. Φίντζος  Ευάγγελος, »» »»
24. Χριστοδούλου  Κωνσταντίνος, »» »»
25. Γείτονας  Μενέλαος, »» »»
26. Κώνστας  Βασίλειος, »» »»
27. Παπαδιώτης  Κωνσταντίνος, »» »»

Στην  « δια  περιφοράς »  έκτακτη  συνεδρίαση  συμμετείχε  ο  Νικόλαος  Καλαντζής,  Δήμαρχος  Δήμου  Ζηρού  και  ο  Λάμπρος  Τσιώλης,  υπάλληλος  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  τήρηση  των  πρακτικών.  

Θ έ μ α  :    01   ο

Αριθμός  Απόφασης  :   206  / 2020

 

ΑΔΑ: 6ΠΘΞΩΡ0-7ΟΤ

Στη  συζήτηση  του  θέματος  κλήθηκε  να  συμμετέχει  η  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  Θεσπρωτικού  κα  Γεωργαλή  Ερμιόνη.  

Η  κα  Γεωργαλή  Ερμιόνη  συμμετέχει  με  δικαίωμα  ψήφου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  74  του  Νόμου  4555/2018  ( ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι ).

Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  απέστειλε  στα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου, την  πρόσκληση  και  εισήγηση  για  το  παραπάνω  θέμα.

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  απέστειλαν  τις  ψήφους,  τις  τοποθετήσεις  και  τις  προτάσεις  τους  στα  ειδικά  έντυπα  ψηφοφορίας,  μέσω  email, ή δια  τηλεφώνου.

Οι  τοποθετήσεις  των  Δημοτικών  Συμβούλων  συμπεριλαμβάνονται  στο  παράρτημα  της  παρούσας  απόφασης. 

Με  τη  λήξη  της  “δια περιφορας”  συνεδρίασης,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  λαμβάνοντας  υπόψη  όλες  τις  προτάσεις  και  τοποθετήσεις,  ανέφερε  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  καταρχήν  για  το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης  καθώς  και  για  τις  ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν  σχετικά  με  την  αναστολή  λειτουργίας  του  υποκαταστήματος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  στο  Θεσπρωτικό.  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ψήφους  των  Δημοτικών  Συμβούλων  στα  ειδικά  έντυπα  ψηφοφορίας,  μέσω  email  ή  δια  τηλεφώνου :

Αποφασίζει       Ο μ ό φ ω ν α  :

  1. Εγκρίνει  το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης  με  θέμα : Ενέργειες  σχετικά  με  την  αναστολή  λειτουργίας  του  υποκαταστήματος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  στο  Θεσπρωτικό.
  2. Με  αφορμή  την  εντεινόμενη  φημολογία  για  αναστολή  λειτουργίας  του  υποκαταστήματος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  στο  Θεσπρωτικό,  δηλώνει  την  πλήρη  αντίθεσή  του  και  εκφράζει  την  διαφωνία  του  και  την  έντονη  διαμαρτυρία  του  στο  ενδεχόμενο  μιας  τέτοιας  απόφασης.

Καλεί  τη  διοίκηση  της  Τράπεζας :

  1.  Να  άρει  κάθε  απόφαση  ή  σκέψη  περί  κλεισίματος  του  συγκεκριμένου  υποκαταστήματος  το  οποίο  έπειτα  και  από  την  αναστολή  λειτουργίας  του  υποκαταστήματος  της  Εθνικής  Τράπεζας  προ  διετίας,  είναι  το  μοναδικό  στην  περιοχή  και  καλύπτει  σχεδόν  αποκλειστικά  τις  ανάγκες  των  πολιτών  της  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού,  αλλά  και  ευρύτερα  καθώς  το  εν  λόγω  υποκατάστημα  εξυπηρετεί  ανάγκες  και  Κοινοτήτων  από  όμορους  Δήμους                     ( Δωδώνης,  Πρέβεζας ).
  2. Να  αναλογιστεί  και  να  λάβει  υπόψη  αφενός  την  ιδιαίτερα  κρίσιμη  κατάσταση  που  διανύουμε  λόγω  της  έξαρσης  της  πανδημίας  και  των  μέτρων  προστασίας  και  αφετέρου  τα  κοινωνικά  αλλά  και  οικονομικά  προβλήματα  που  θα  προκαλέσει  σε  επαγγελματίες,  επιχειρηματίες  και  αγρότες  της  περιοχής,                         ‘’ ψαλιδίζοντας ‘’  ακόμη  περισσότερο  τις  προοπτικές  ανάπτυξης. 

Γ.  Να  λάβει  σοβαρά  υπόψη  ότι  από  το  υποκατάστημα  του  Θεσπρωτικού  εξυπηρετούνται  ιδιαίτερα  ηλικιωμένα  άτομα  που  δεν  έχουν  γνώση  και  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.

Δ. Να εκτιμήσει την μακροχρόνια στήριξη της τοπικής κοινωνίας στο συγκεκριμένο υποκατάστημα δίχως να αγνοήσει ή να απαξιώσει κανένα από τους παραπάνω λόγους.

 

ΑΔΑ: 6ΠΘΞΩΡ0-7ΟΤ

Υπογραμμίζει  για  μία  ακόμη  φορά  ότι  τυχόν  αναστολή  του  υποκαταστήματος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  στο  Θεσπρωτικό,  θα  μεγιστοποιήσει  την  υποβάθμιση  της  περιοχής  και  θα  προκαλέσει  τεράστια  προβλήματα  στις  συναλλαγές  των  κατοίκων  του  Θεσπρωτικού  και  της  ευρύτερης  περιοχής,  η  οποία  περιλαμβάνει  άνω  των  τριάντα  ( 30 )  Κοινοτήτων  και  οικισμών,  οι  κάτοικοι  των  οποίων  θα  αναγκάζονται  να  διανύουν  αποστάσεις  δεκάδων  χιλιομέτρων  προκειμένου  να  εξυπηρετηθούν,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  σε  ταλαιπωρία,  χρόνο  και  κόστος.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  μία  πρώτη  δέσμη  αντιδράσεων  αποφασίζει  τα  εξής :

α.  Να  ζητήσει  άμεσα  συνάντηση  με  την  διοίκηση  της  Τράπεζας  και  να  γίνει  παράσταση διαμαρτυρίας.

β.    Να  ενημερώσει  σχετικά  και  να  εκφράσει  την  έντονη  διαμαρτυρία  του  στον  διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας  και  στους  Υπουργούς  Οικονομικών  και  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων,  ζητώντας  να  εξαντλήσουν  την  επιρροή  τους  προκειμένου  να  αρθεί  κάθε  σκέψη  ή  απόφαση  της  Τράπεζας  Πειραιώς  για  κατάργηση  του  συγκεκριμένου  τραπεζικού  υποκαταστήματος. 

γ.    Να  ενημερώσει  σχετικά  τους  Βουλευτές  του  Νομού  Πρέβεζας  ζητώντας τη  συνδρομή  τους  στην  ανάδειξη  της  σοβαρότητας  του  ζητήματος  στο  Ελληνικό  Κοινοβούλιο.  

δ.    Να  χρησιμοποιήσει  όλα  τα  διαθέσιμα  μέσα  προκειμένου  να  διαμαρτυρηθεί  αλλά  και  να  αναδείξει  προς  κάθε  κατεύθυνση  το  σοβαρότατο  αυτό  ζήτημα  και  φυσικά  να  αναλάβει  πρωτοβουλίες  προκειμένου  να  ξεκινήσουν  άμεσα  επαφές  με  άλλα  τραπεζικά  ιδρύματα  για  την  πλήρωση  του  « κενού »  που  θα  προκληθεί  στην  περίπτωση  επιμονής  της  Τράπεζας  Πειραιώς  να  αναστείλει  την  λειτουργία  του  υποκαταστήματος,  ενώ  θα  διακοπεί  κάθε  συνεργασία  και  συναλλαγή  με  την  συγκεκριμένη  Τράπεζα.

Μετά  από  αυτά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτει  στον κ. Δήμαρχο την  ενέργεια  των  περαιτέρω.

O  Πρόεδρος Τα  παρόντα  μέλη
      Χασίδης  Χρήστος Δήμος  Χρήστος,  Ζάβαλης  Βασίλειος,  Κατραχούρας  Κωνσταντίνος,  Πανούσης  Θεόδωρος,  Τάσης  Απόστολος,  Γάλλιου  Μαρία,  Γιολδάσης  Απόστολος,  Γκάρτζιος  Χρήστος,  Κάλλης  Θεόδωρος,  Πάντος  Δημήτριος,  Παπαβασιλείου  Βασίλειος,   Ρεμπής  Ζήκος,  Γιολδάσης  Δημήτριος,  Βέργος  Γεώργιος,   Ανυφαντής  Κωνσταντίνος,  Γιολδάσης  Στρατής,  Καραμέτσης  Δημήτριος, Κόκκαλης  Γεώργιος,  Ξώνα  Γεωργία,  Παναγιώτου – Λαμπρούση  Ευαγγελία,  Σταμούλης  Κωνσταντίνος,  Φίντζος  Ευάγγελος,  Χριστοδούλου  Κωνσταντίνος,  Γείτονας  Μενέλαος,  Κώνστας  Βασίλειος,  Παπαδιώτης  Κωνσταντίνος, Γεωργαλή  Ερμιόνη.

 

Φιλιππιάδα  09  Νοεμβρίου  2020

O  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου

Χασίδης  Χρήστος

 

 

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα