Τρίτη, 27/09/2022 | 20:24

Με 11 σημαντικά θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Επιμελητήριο Πρέβεζας

332 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 18/06/2020, 3:18 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 4η Τακτική Συνεδρίαση, στις 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας επί της Δωδώνης 47, με την παρακάτω ημερησία διάταξη:

 

Α. Ανακοινώσεις:

 • Διάφορα

 

Β. Θέματα:

 

 •  Έγκριση πρακτικού Νο 3/29-04-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 

 

 • Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε επιτροπές /  σε συμβούλια Φορέων / σε Οργανισμούς κ.τ.λ.

 

  Εισηγητές : Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 

 • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης έτους 2019 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

 

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και ο Λογιστής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Παναγιώτης Νούσιας.

 

 

 • 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

    Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Υποβολή πρότασης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 88/2019 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ», Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Συγκρότηση ομάδας Διοίκησης Έργου 

 

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης. 

     

 

 • Έγκριση διαδικασιών στα πλαίσια υποβολής από το Επιμελητήριο Πρέβεζας πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»..

 

     Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Ανασκόπηση της ισχύος του Εγκεκριμένου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Έγκριση Πρακτικού της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστων Υλικών  σχετικά με την καταστροφή άχρηστου υλικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν είναι δυνατόν να εκποιηθεί..

 

   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης    Μπούρης.

 

 • Κοινή Υπουργική απόφαση «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στη παρ. 6 του άρθρου 87 του ν.4635/2019(Α’167). ΣΧΕΤΙΚΑ: ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 565/04-05-2020.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης     Μπούρης.

 

 •  Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση «Προβολή των τοπικών Οικονομιών» με τη στήριξη των Επιμελητηρίων Ηπείρου.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 • Έναρξη υλοποίησης του υποέργου «Ανάδειξη Ταυτότητας Εμπορικής Περιοχής» (Υποέργο 15) του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

                                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                     Ιωάννης Μπούρης

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα