Τετάρτη, 20/10/2021 | 16:15

Επιμελητήριο Πρέβεζας : ” Κατάρτιση & πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας”

280 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 05/03/2020, 3:19 μμ | 0 σχόλια

 

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων
Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), υλοποιεί το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση
Προγραμμάτων Κατάρτισης και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων ωφελούμενων.
Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά
εργαζόμενοι.
Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με
μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η
συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
 Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών (e-learning και δια ζώσης) στα
παρακάτω αντικείμενα:
1. Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων
2. Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων
 Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
 Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17024, σε αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρακολουθήσουν:
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της
ΟΣΕΓΟ: http://katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα 16/03/2020.

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα