Παρασκευή, 21/01/2022 | 04:17

KΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ : «Έπεα πτερόεντα» η απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας

388 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 06/12/2019, 3:19 μμ | 0 σχόλια

 

 

Μετά από διάστημα δύο μηνών, προχωρώντας σε μια απλή καταγραφή  στοιχείων του νέου οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και του αριθμού των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων και των κενών που προκύπτουν, η Υφυπουργός Παιδείας κα Ζαχαράκη απαντά στην ερώτηση του πρώην Υφυπουργού Εργασίας, Βουλευτή  ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, για την υποστελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Νομού. 

Είναι εμφανής η αδυναμία της κας Υφυπουργού να αιτιολογήσει τα υπάρχοντα κενά, δηλώνει ο κ. Μπάρκας, ενώ παράλληλα καμία πρόθεση δεν διαφαίνεται από την απάντηση της, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης με μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους. Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ενώ στην αρχή της απάντησης της αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 33 κενές θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων, στη συνέχεια συνυπολογίζει εσφαλμένα ως μόνιμη δύναμη των υπηρεσιών τους πρόσκαιρα διατιθέμενους και τους ελάχιστους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις Διευθύνσεις, ενώ αύριο μπορεί να μην εργάζονται εκεί, λόγω της πιθανότητας να κληθούν να καλύψουν έκτακτες λειτουργικές ανάγκες, που μπορεί να προκύψουν στα σχολεία. 

Η κα Υφυπουργός, επισημαίνει ο κ. Μπάρκας, υιοθετεί ημίμετρα και πρόχειρες λύσεις,  όπως τις διαθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών, σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το  πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Από την απάντηση της Υφυπουργού διαφαίνεται, επίσης, έλλειψη πολιτικής βούλησης να λυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας, παρατείνοντας με αυτό τον τρόπο τις ήδη βεβαρυμμένες συνθήκες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής τους, προκειμένου να φανούν συνεπείς με το έργο τους. 

Επιπλέον, καμία απάντηση δεν δόθηκε για τις 600 περίπου αιτήσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών, που υλοποιούνται εκτός  Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.1824/1988), παρότι τα τελευταία χρόνια μεγάλος αριθμός τέτοιων αιτήσεων είχε ικανοποιηθεί. Αντιθέτως, η κα Υφυπουργός αρκέστηκε στην διαπίστωση, ότι για τον  Νομό Πρέβεζας δεν εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον.

Το μόνο θετικό από αυτή τη  διαδικασία Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι ότι με την απάντηση της αρμόδιας Υφυπουργού Παιδείας αναγνωρίζεται και γνωστοποιείται επίσημα η υποστελέχωση σε διοικητικό προσωπικό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας.

Συμπερασματικά,  καταλήγει ο κ. Μπάρκας,  αντί ουσιαστικών και μόνιμων λύσεων στις  παθογένειες της Παιδείας η νέα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου φαίνεται να προτιμά «έπεα πτερόεντα».  

Αθήνα, 04/10/2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1) Παιδείας και Θρησκευμάτων

                                                               2)Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ: Αδικαιολόγητη υποστελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας. 

Με την  εφαρμογή  του νέου Οργανισμού Παιδείας, ΠΔ18/23-02-2018 (ΦΕΚ31 τ.Α΄), έχει αλλάξει η διάρθρωση στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυξήθηκαν από δύο σε πέντε τα τμήματα διοίκησης που υποστηρίζουν το έργο του  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Πλέον οι θέσεις προϊσταμένων έχουν αυξηθεί σε πέντε: διοικητικού, προσωπικού, οικονομικού, πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών θεμάτων.

Το νέο σύστημα είναι αρκετά λειτουργικό. Ο ορισμός πέντε τμημάτων στη διοίκηση της εκπαίδευσης, χωρίς όμως  η στελέχωση να γίνεται με το απαραίτητο προσωπικό, καθιστά ορισμένους διοικητικούς υπαλλήλους προϊσταμένους των εαυτών των. Με λίγα λόγια προϊστάμενος και υφιστάμενος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, κυρίως στην Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τους Θερινούς  μήνες, καθώς οι όποιοι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν λόγω σχολικών διακοπών.  

Στους Θερινούς  μήνες, όπου ο φόρτος εργασίας παροχής διοικητικού έργου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  είναι ιδιαίτερα αυξημένος, λαμβάνουν χώρα όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, όπως π.χ. μεταθέσεις,  αποσπάσεις, αιτήσεις αναπληρωτών, διαθεσιμότητες, εκπαιδευτικές άδειες, συνεδριάσεις ΠΥΣΔΕ,ΠΥΣΠΕ, ενστάσεις, συνάφειες κ.λ.π. Διαδικασίες πολύπλοκες και χρονοβόρες.

Ταυτόχρονα όμως, λόγω της υποστελέχωσης, είναι σχεδόν καθημερινή πραγματικότητα οι υπάλληλοι των διευθύνσεων να αναγκάζονται να εργάζονται πέραν  του κανονικού τους ωραρίου, δουλεύοντας μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, ξεπερνώντας πολλές φορές τα όρια αντοχής τους με κίνδυνο υπερκόπωσης και εν γένει επιβάρυνσης της υγείας τους και με δυσμενείς συνέπειες στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής, προκειμένου να φανούν συνεπείς ως προς τις προθεσμίες των σχετικών με το έργο τους αποφάσεων.   

Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης και για την αλλαγή του καθηκοντολογίου των προϊσταμένων τμημάτων, λόγω της υποστελέχωσης,  γεγονός που ήδη έχει φέρει αναστάτωση στη λειτουργία της διοίκησης της εκπαίδευσης έχοντας αντίκτυπο και στην ίδια τη λειτουργία  των σχολείων. Μάλιστα, για το εν΄λόγω θέμα, διοικητικοί των οποίων τα καθήκοντα αλλάζουν καθημερινά, απειλούν και με προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Από το νέο οργανισμό του ΥΠΑΙΘ, ΠΔ18/23-02-2018 (ΦΕΚ3τ.Α΄,άρθρο 78), ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προσωπικού ανέρχεται και για τις δυο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  στον Νομό Πρέβεζας σε σαράντα πέντε (45) θέσεις. Οι θέσεις που δεν έχουν στελεχωθεί ανέρχονται σε τριάντα τέσσερις (34). Δηλαδή, υποστελέχωση (κενά) άνω του 80%. Κάποια από τα κενά, θα μπορούσε,  να συμπληρωθούν με μετατάξεις εκπαιδευτικών, όπως π.χ. στην περίπτωση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), όπως χαρακτηριστικά ορίζει το ΠΔ 18.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά, σε τρεις φάσεις, περίπου 230 μετατάξεις. Από συνδικαλιστικές πηγές αναφέρεται ότι εκκρεμούν περίπου 600 αιτήσεις μετάταξης. Ταυτόχρονα συνδικαλιστικοί φορείς καταγγέλλουν το πάγωμα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, πολιτική που τα προηγούμενα χρόνια είχε αποβεί σωτήρια για την κάλυψη υποστελεχωμένων  υπηρεσιών του δημοσίου.  

 

Επειδή οι συνθήκες εργασίας σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στη υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής των ζωής  υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω,

Επειδή η υποστελέχωση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας, υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας εκπαίδευσης στον Νομό,

Επειδή είναι θέμα πολιτικής βούλησης να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα που περιγράφεται με την παρούσα ερώτηση,

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σκοπεύουν να συνεχίσουν τις πολιτικές που οδηγούν στην υποστελέχωση των Διοικητικών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους
  2. Είναι στις προτεραιότητες τους η άμεση, εντός του τρέχοντος σχολικού έτους, στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας;
  3. Θα εξακολουθήσει η διαδικασία για τις περίπου 600 εκκρεμείς μετατάξεις, ώστε να καλυφθούν κάποια από τα κενά;
  4. Προτίθενται να επανεκκινήσουν τη διαδικασία του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων; 

Ο ερωτών Βουλευτής

Mπάρκας  Κώστας

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα