Τρίτη, 22/06/2021 | 17:04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

258 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 01/10/2019, 5:21 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011(ΦΕΚ118 τεύχος Α’) , το άρθρο
4 του Ν. 4257/2014 και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134 τεύχος Α’),
προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους
και εμπειρίας. Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως Συμπαραστάτης
του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή
βουλευτής.
Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και
τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, του Συμπαραστάτη του Δημότη/Επιχείρησης, προβλέπονται στα
άρθρα 77, 14 και 93 του Ν. 3852/2010 καθώς και στις Εγκυκλίους 59/74896/30-12-2010 και
27230/7.6.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών. Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού ενημερωθεί για τις παραπάνω διατάξεις,να υποβάλει
δήλωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του, θα βοηθήσει τη διαδικασία
επιλογής, για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Δημαρχείο Πρέβεζας (Γραφείο
Πρωτοκόλλου), σε κλειστό φάκελο, υπόψιν κ.Μπόμπορη Σταύρου, στην διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου
και Μπαχούμη 2, ΤΚ 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από
την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και λήγει την 30η
Οκτωβρίου 2019. Με επικείμενη Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – ιστοσελίδα του
Δήμου Πρέβεζας (θέση http://www.dimosprevezas.gr) θα οριστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα αφορά την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, του
Δήμου Πρέβεζας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα