Δευτέρα, 08/03/2021 | 10:59

Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

315 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 19/07/2019, 5:11 μμ | 0 σχόλια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 6η Τακτική Συνεδρίαση, στις 24 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας επί της Δωδώνης 47, με την παρακάτω ημερησία διάταξη:

 

Α. Ανακοινώσεις:

 • Διάφορα

 

Β. Θέματα:

 

 •  Έγκριση πρακτικού Νο 5/10-06-2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 

 

 • Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε επιτροπές /  σε συμβούλια Φορέων / σε Οργανισμούς κτ.λ.

 

   Εισηγητές : Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 

 • Έγκριση δημιουργίας Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Πρέβεζας  (Δ.Σ.Ε)

 

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης . Απαραίτητες Ενέργειες – Αποφάσεις .

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης. 

     

 

 • Λευκή Νύχτα Πρέβεζας 2019.  Κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 7/5/10-06-2019  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά το Αίτημα του Συλλόγου Εμπόρων Ιστορικού Κέντρου Πρέβεζας για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης και της  υπ΄ αριθμόν 2/11/18-06-2019 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστου μη εμπορεύσιμου υλικού του Επιμελητηρίου Πρέβεζας , της τριμελούς επιτροπής που συστήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 16/11/18-06-2019   απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Εγκρίσεις αποδόσεων  των ποσοστών επί των εισπραχθέντων έτους 2018 συνδρομών των μελών μας για οικονομική ενίσχυση : α) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,  β) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος , γ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, δ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  και ε) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 & 4 του άρθρου 75 Ν.4497/2017 .

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Έγκριση καταβολής της συνδρομής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας προς την Κ.Ε.Ε.Ε βάση των εισπραχθέντων του έτους 2018 συνδρομών των μελών μας.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Έγκριση καταβολής της συνδρομής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2019 στην Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

 

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Ενημέρωση των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου για το  ‘Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης’ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας  στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ.64/2018 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος (Αριθ. Πρωτ.474) 

 

 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 •  Έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια υλικοτεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE – ITALY area” και ακρωνύμιο AUTHENTIC – OLIVE – NET στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας  INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-20.

 

    Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 •  Ενημέρωση των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου για το υπ΄ αριθμόν  Πρωτοκόλλου 526 έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας Πρέβεζας με θέμα « Αίτημα παραχώρησης Δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 3» για τις  στεγαστικές ανάγκες του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων και διαδικασία μείωσης  εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας κατ΄ εφαρμογή  της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ) σύμφωνα με το έγγραφο 603/12-07-2019 της Κ.Ε.Ε.Ε .

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 

 • Έγκριση πρώτης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

Εισηγητές : Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και ο ειδικός   Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή. 

 

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                     Ο Πρόεδρος

                                             

                      

                       Ιωάννης Μπούρης

 

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα