Πέμπτη, 20/01/2022 | 22:16

Π.Ε. Πρέβεζας : ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ZΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΜΑΖΩΜΑ

508 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 18/06/2019, 12:54 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ZΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΜΑΖΩΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 « Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/ 2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής
νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου. ( ΦΕΚ 95 / τ. Α / 3-5-2007 ).
4) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
5) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
6) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
7) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5 ης Δεκεμβρίου 2005, για θέσπιση
μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και για την
οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθμ.
882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 και για τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και αριθμ. 854/2004.
8) Το από 13/6/2019 έγγραφο της Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών του
Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, που ήταν για δεύτερη φορά αρνητικό όσον
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Ειρήνης 65, ΠΡΕΒΕΖΑ
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : Ηρ. Νούσιας
E-mail: napr-kth@otenet.gr
Τηλ. : 26820 24752
Fax: 26820 24752
Πρέβεζα : 18/6/2019
Αριθ. Πρωτ. : 90784/8150
ΠΡΟΣ :
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Κ.Δ.Υ
Τμήμα Αλιευμάτων & Προϊόντων Αλιείας
ΑΘΗΝΑ
2) Λιμεναρχείο Πρέβεζας
3)Δ/νση Ελέγχου ΑλιείαςΑρχηγείο Λ.Σ.-Ελ. Ακτοφυλακής
4) Τμήμα Αλιείας Πρέβεζας
5) Μυδοκαλλιεργητές Π.Ε. Πρέβεζας
6) MICHELE TORRE
ΠΡΕΒΕΖΑ
αφορά τα εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων για την παρουσία Βιοτοξινών σε δείγματα
μυδιών από την ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλακίων Μάζωμα της Π. Ε. Πρέβεζας .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανακαλούμε την αρ. πρωτ. 81242/7264 της 3/6/2019 απόφασή μας, και επιτρέπουμε την αλιεία,
συγκομιδή, και διακίνηση μέσω εγκεκριμένων Κέντρων Αποστολής και Καθαρισμού
οστρακοειδών που προέρχονται από την ζώνη παραγωγής διθύρων μαλακίων ΜΑΖΩΜΑ.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα