Δευτέρα, 27/09/2021 | 09:56

’Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εθνικό και λοιπό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Πρέβεζας.’’

472 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 05/01/2019, 3:33 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

 

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αρμόδιος: Υ/Α’ ΤΖΙΩΡΑΣ Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 6810140
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2514/1/273-α΄
ΠΡΟΣ: ‘ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ’
ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2019
ΘΕΜΑ: ‘’Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εθνικό και λοιπό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο
του Νομού Πρέβεζας.’’
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 & 2 του Ν. 2696/99 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ,
όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
2. Τις από 05/01/2019 προφορικές αναφορές των Α.Τ. Ζηρού και Τ.Τ. Πρέβεζας.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού που κινείται
στο Εθνικό και λοιπό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Πρέβεζας, λόγω δυσμενών
καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός),
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο

Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας:
α. Όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής οδού Αρχαγγέλου – Νεράιδας από την χ.θ.
10+000 (Μυρσίνη) έως τη χ.θ. 19+000 (Δ-ση Μποντάρι) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
β. Των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων, στο τμήμα της Εθνικής
οδού Ιωαννίνων-Αντιρρίου από την χ.θ. 58+500 (δ/ση στρατοπέδου Φιλιππιιάδας) έως τη
χ.θ. 39+500 (σήραγγα Κλεισούρας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
γ. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές
αλυσίδες, στο εθνικό και επαρχιακό (ορεινό και ημιορεινό) οδικό δίκτυο του Νομού
Πρέβεζας, όταν και όπου αυτό απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 2ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την ανάρτηση της στο διαδίκτυο για το
χρονικό διάστημα από την δημοσίευσή της μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασής μας, όταν
εκλείψουν οι έκτακτοι λόγοι ισχύος της.
ΑΡΘΡΟ 3ο

α) Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 52, 4 παρ.3, 19 παρ.3 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007.
β) Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στα Α.Τ. Ζηρού και Τ.Τ. Πρέβεζας.
γ) Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα