Παρασκευή, 24/09/2021 | 08:09

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ : Γενική Απεργία Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

534 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 26/11/2018, 4:52 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

 

ο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Πρέβεζας καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στο Εργατικό Κέντρο.

Απέναντι στην αδιέξοδη και ανάλγητη Κυβερνητική πολιτική που βαθαίνει ακόµη περισσότερο τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες, απαντάμε για ακόµη µία φορά αγωνιστικά.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ – ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

 • Άµεση αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2019: ν’ ανατραπούν εδώ και τώρα οι δραµατικές περικοπές των κοινωνικών δικαιωµάτων και οι σχεδιαζόµενες, λόγω προαποφασισµένων προληπτικών µνηµονιακών µέτρων, νέες µειώσεις στις συντάξεις, καταργήσεις προνοιακών επιδοµάτων, φορολογική ασφυξία µε διευκόλυνση των πλειστηριασµών και της δήµευσης του εισοδήµατος και της στοιχειώδους περιουσίας/ πρώτης κατοικίας, οικονοµική και κοινωνική αποµόνωση των ατόµων µε αναπηρίες. Άµεση επιστροφή των παράνοµων µειώσεων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόµατα γιορτών και επιδοµάτων αδείας. Ριζική αναθεώρηση των παταγωδώς αποτυχηµένων µνηµονιακών πολιτικών 2010-2018.
 • Εθνικό οικονοµικό σχεδιασµό τεχνολογικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης µε ρητούς και µετρήσιµους κοινωνικούς και ρήτρες κοινωνικής προστασίας, στη βάση των θέσεων της ΓΣΕΕ που θα ανατρέπει το περιβάλλον ύφεσης, αποβιοµηχάνισης, απολύσεων, επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας, ανεργίας, φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµού. Ανάπτυξη µε προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων. Όχι στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και του εθνικού πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς οµίλους. ∆ιατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας και κοινωνικών αγαθών και θωράκιση της εθνικής περιουσίας υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
 • Προαγωγή της Κοινωνικής Ασφάλισης µε την εγγύηση του Κράτους, µε διασφάλιση της βιωσιµότητας και των παροχών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Κατάργηση των διατάξεων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόµατα φτώχειας.
 • Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. Καµία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας. Επείγοντα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τις απολύσεις και των θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας στη βάση των θέσεων της ΓΣΕΕ. Ρητή νοµοθετική απαγόρευση απολύσεων σε επιχειρήσεις που λαµβάνουν οποιασδήποτε µορφής επιδότηση (θέσεων εργασίας, ασφαλιστικών εισφορών). Πλήρης αποκατάσταση του προνοµίου των εργατικών απαιτήσεων. Αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για τις οµαδικές απολύσεις. Σεβασµός στην αργία της Κυριακής. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και επέκταση των ΒΑΕ. Προστασία επαγγελµατικών ειδικοτήτων και σύνδεση µε επαγγελµατικά δικαιώµατα. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων (νέοι, γυναίκες, εργαζόµενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, άτοµα µε αναπηρίες, µετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ).
 • Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, µε κυρίαρχα το δικαίωµα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και το δικαίωµα απεργίας:

                                                          

 

                                                       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

ΕΜΠΡΑΚΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΑΙΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

                                       ∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Να σταµατήσει εδώ και τώρα η αντεργατική και φοροµπηχτική πολιτική, η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται και στον νέο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό κοινωνικής ισοπέδωσης και ανακύκλωσης της ύφεσης.
 • Άµεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών µνηµονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισµό των εργατικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων, στην εµπέδωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους και στη διαρκή οµηρία των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών στις µνηµονιακές δεσµεύσεις. Κανένα άλλο µέτρο που θα επιβαρύνει τα συνήθη υποζύγια τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
 • Άµεση επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ και µετέπειτα καθορισµός του ύψους του µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχοµένου και της καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (µισθολογικών και λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και άµεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιµότητα των συλλογικών συµβάσεων και τη µετενέργεια του συνόλου των όρων τους – Κατάργηση 6ης Π.Υ.Σ.
 • Κατάργηση των µνηµονιακών µέτρων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόµατα φτώχειας και εργαλείο πρόσθετης φορολόγησης. Κοινωνική ασφάλιση µε την ΕΓΓΥΗΣΗ του Κράτους στη χρηµατοδότηση, στη µακροχρόνια βιωσιµότητα και στην κοινωνική αποτελεσµατικό- τητα των Φορέων Κύριας ΚΑΙ Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς δια- βίωσης.
 • Σεβασµό στους δηµοκρατικούς θεσµούς και διαδικασίες. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµέ νων. Κατάργηση όλης της µνηµονιακής νοµοθεσίας που διέλυσε το συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο. ∆ι- ασφάλιση του απεργιακού δικαιώµατος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεµπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζοµένων. Καµία πράξη άρσης της απόλυτης απαγόρευσης του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.
 • ΟΧΙ στις µνηµονιακές δεσµεύσεις που φέρνουν απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, νέα φοροεπιδροµή στα εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων.
 • Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους µε ίσα δικαιώµατα. Καµία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας. Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων.

∆ιεκδικούµε, πολιτικές που θα δηµιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία µε αξιοπρεπείς µισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόµαχους της εργασίας.

 • ΟΧΙ στα «υποκατώτατα» δικαιώµατα.
 • Προστασία της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εργαζοµένων, επέκταση των ΒΑΕ, συστηµατικοί έλεγχοι.
 • Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναβάθµιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δη- λωµένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
 • Θωράκιση του δηµόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και στρατηγικής σηµασίας. Όχι στο ξεπούληµα που απαιτούν οι διεθνείς δανειστές.
 • Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιοµηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς οµίλους.
 • Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Μείωση των τιµών κι όχι µείωση των µισθών και των συντάξεων. Μόνιµη και αποτελεσµατική προστασία της πρώτης κατοικίας.
 • Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατοµικές και οµαδικές). Επείγοντα µέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους και σταθερής εργασίας. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων, όπως νέοι, γυναίκες, εργαζόµενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, ανάπηροι, µετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ.
 • ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα – Να µπει οριστικό τέλος στις πολιτικές φοροµπηχτικής επιδροµής σε βάρος του εργατικού εισοδήµατος, συγκαλυµµένης προστασίας των φοροκλεπτών και των µεγαλο- φειλετών, στις πολιτικές δραµατικής υποβάθµισης της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ελάφρυνση των µισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρµετρα βάρη της φορολογικής επιδροµής.
 • ∆ίκαιη µεταναστευτική πολιτική, αποτελεσµατική και συνεκτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων µετα νάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας µε σεβασµό στα δικαιώµατα του ανθρώπου. • Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήµερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναµους συνανθρώπους µας.
 • Έµπρακτη αποκατάσταση της κοινωνικής διάστασης και του κοινωνικού προσώπου που οφείλει να έχει ένα κυρίαρχο Κράτος ∆ικαίου και Πρόνοιας.
 • ΤΕΛΟΣ στη φτωχοποίηση, στον αυταρχισµό, στις πολιτικές βίαιης και αντιδηµοκρατικής προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.

                  ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                             ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ..                                                                         

 

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα