Σάββατο, 16/01/2021 | 19:33

Το ΓΕΛ Λούρου στην επιμόρφωση της Πράγας με το Erasmus+

376 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 23/01/2018, 11:22 πμ | 0 σχόλια

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο μέρος της επιμόρφωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαμορφώνοντας ένα Σύγχρονο, Συμπεριληπτικό Σχολείο*, με Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό» στην Πράγα της Τσεχίας, στο πλαίσιο σχεδίου Erasmus+,  τομέας σχολικής εκπαίδευσης.  To πρόγραμμα υλοποιείται από την  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από οκτώ Περιφερειακά Λύκεια της Ηπείρου (ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης Άρτας, ΓΕ.Λ. Θεσπρωτικού και ΓΕ.Λ. Λούρου Πρέβεζας, ΓΕ.Λ. Μαργαριτίου και ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, ΓΕ.Λ. Κατσικά, ΓΕ.Λ. Πεδινής και ΓΕ.Λ. Δολιανών Ιωαννίνων).

Η Βασική Δράση 1/ ΚΑ1 του Erasmus+ αφορά στην μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών του προσωπικού, τα σχολεία πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή διάδοση σε ολόκληρο το σχολείο και την ενσωμάτωση των ικανοτήτων που αποκτά το προσωπικό τους στη διδακτική πρακτική του σχολείου μετά το πέρας της κινητικότητας.

 

Η πρώτη αυτή επιμόρφωση αφορούσε θέματα διαπολιτισμικότητας και διαχείρισης τάξεων με μαθητές μικτών ικανοτήτων και είχε διάρκεια πέντε ημερών (από 16 έως και 20 Οκτωβρίου 2017).

Στόχος της επιμόρφωσης υπήρξε η ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για συμπεριληπτική διδασκαλία σε τάξεις όπου η πολυπολιτισμικότητα, η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση και το διαφορετικό μαθησιακό προφίλ των μαθητών διαφοροποιεί τον τρόπο μάθησης και συμπεριφοράς τους.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, όπως βιωματική μάθηση, συνεργατική διδασκαλία, διαδραστικές δραστηριότητες,  διδασκαλία ομότιμων ομάδων, διαθεματική προσέγγιση, μέθοδος project, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  κ.ά.

Παρακολούθησαν μαθήματα διδασκαλίας  σε τάξεις με ετερογένεια όλων των τύπων (πολιτισμική, δεξιοτήτων, κινήτρων, ρυθμού γλωσσικής ανάπτυξης κλπ). Εξοικειώθηκαν με βιωματικές και καινοτόμες παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσεων στη διαπολιτισμική- αντιρατσιστική εκπαίδευση που θα αφορά και θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, γηγενείς ή μη, με ειδικές δεξιότητες ή όχι. Απώτερος σκοπός είναι η αξιοποίηση του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου κάθε σχολικής μονάδας στο εκπαιδευτικό έργο.

Για το Λύκειο Λούρου συμμετείχε η καθηγήτρια φυσικής αγωγής κ. Διαμάντη Γεωργία, η οποία θα  συμβάλλει με τη σειρά της στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που έχει αποκομίσει μέσα στα σχολεία που εργάζεται αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Σύμφωνα με την κ. Διαμάντη προϋπόθεση για ένα σύγχρονο διαπολιτισμικό – συμπεριληπτικό σχολείο είναι πρώτα απ’ όλα ο  συνεχής στοχασμός του εκπαιδευτικού για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των πρακτικών που χρησιμοποιεί. Κι ως προς τούτο κάναμε το πρώτο βήμα.

Θεωρούμε εξαιρετικά εποικοδομητική τη συμμετοχή του σχολείου μας στην εν λόγω δράση, τη στιγμή μάλιστα που η ετερογένεια του μαθητικού μας πληθυσμού καθιστά ζητούμενο την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ως δικαίωμα, προϋπόθεση μάθησης και δημοκρατική πρακτική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ακόμα δράσεις που θα υλοποιηθούν στη Φλωρεντία  και στο Ελσίνκι.

Η συμμετέχουσα ομάδα για το ΓΕΛ Λούρου

Διαμάντη Γεωργία, Ευαγγέλου Ευαγγελή, Τζεκίνου Ανθή

*Ο όρος «συµπεριληπτική εκπαίδευση- inclusive education» αναφέρεται στην εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει όλους τους  μαθητές, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα τους .

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα